تبلیغات
بهترین عاشقان دنیا - سخنانی از بزرگان
بهترین عاشقان دنیاسخنانی از بزرگان

 

سخنانی از بزرگان

 

 

بزرگمهر  :آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است .


فردریش  نیچه :ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد.


سولون : راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم .


لوسیا : بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است .


بزرگمهر  :آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است .


نیچه  : عظمت بشر در آنست كه پل است نه مقصد.بشر را از این نظر میتوان دوست داشت كه یك مرحله تحول و یك دوره  گذرانیست


ارد بزرگ : گیتی در جنگ و آوردی بزرگ شناور است . اندیشه و تلاش خردمندان از سویی  و پوزخند اهرمن و دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا  است .


جبران خلیل جبران : زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند .


آلکس مک کنزی : وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست


سرنگ  : با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی .


جبران خلیل جبران : چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم.


لائو تسه  : یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد.


شوپنهاور : اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم.


بزرگمهر  :آن که پیروی  خرد است دل به هوس نمی سپارد .


ارد بزرگ : سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است .


فردریش  نیچه :ارزشها و تغییرات آنها به افزایش قدرت آنانی که ارزشها را مقرر می دارند ؛ مربوط می شوند. میزان ناباوری ؛ ( میزان ) (( آزادی اندیشهء )) مجاز بیانی از افزایش قدرت است. هیچ انگاری آرمانی است متعلق به بالاترین درجه ء قدرتمندی روح ؛ و سرشارترین زندگی – گاهی ویرانگر و گاهی ریشخند آمیز.


سنگا : اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد .


ارد بزرگ : سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدرومادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت می کنند  .


لقمان : سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم  ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید .


بزرگمهر  :آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی  و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد


سام منتز : بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند .


آندرو متیوز : هرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به سه طریق واکنش نشان دهیم
زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)
زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)
چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)
ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم.


بزرگمهر  :آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد.


جبران خلیل جبران : هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند .


شوپنهاور : جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی .


فردریش  نیچه :اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید وخود را بیابید.وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کردید،  نزد شما  باز خواهم آمد.


ارد بزرگ : ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .


سانتایانا : آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند .


آندرومدا : بزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار     


اُرد بزرگ : سرآمد دشواری و سختی دانایست ، و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .


ویلیام جییمز : ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.
وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند .
اگر انتظار بدترینها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب می شود بهترینها از شما بگریزد حیرت انگیز است


بزرگمهر  :آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد .


سانتا بان : تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ،  فاصله این دو را زندگی كنیم .


جبران خلیل جبران : و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟
آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.
پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان.


اُرد بزرگ : سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .


فردریش  نیچه :از ابرانسان است كه انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند .


ادیبان : غذایی را بخور كه می پسندی ,لباسی را پبوش كه مردم می پسندند.


لائوسته : اول اندیشه، وانگهی گفتار


شوپنهاور: اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.


لقمان: اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.


ارد بزرگ : ستایش ! هنگام نو رُستن را .


سارا برنار : ازدواج چیزی جز یک دوستی که به تصویب پلیس رسیده است نیست .


ارد بزرگ : کیهان دارای اساسی آرامانی است . آرمان به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف در درون و پیرامون آدمیان بر جای گذاشته است .


بزرگمهر  :آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است .


بتهوون : انسان! خودت به یاری خود برخیز!


فردریش  نیچه :اگر به عمق اعتقادات نفوذ كنیم، درخواهیم یافت كه تمام ارزش ها بی پایه و عقل ناتوان است. هر اعتقاد به صحت و درستی هر چیز ضرورتاً نادرست است. چون جهان حقیقی وجود ندارد. والاترین ارزش‌ها خودشان را نابود می‌كنند و هدفی در كار نیست، چرا كه هیچ وقت پاسخی نمی یابند.


جبران خلیل جبران : این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از شما نباشند.


شاتو بریان: گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است.


اُرد بزرگ : گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه کوهستان را برگزینیم  .


آگاتا کریستین : من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود .


بزرگمهر  :ارزش هر کس به قدر خرد اوست .


شوپنهاور : وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود ، شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته ، آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس.


استفن گرین : گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید.

دلتنگی های: هانیه، 
چهارشنبه 18 آذر 1388 توسط رضا و هانیه | نظرات ()


 • خانه

 • پستچی
  همرنگی با ما
  RSS
  ATOM
  رضا (134)
  هانیه (76)
  رضا و هانیه (6)
  رضا و هانیه
  آبان 1391
  تیر 1391
  خرداد 1390
  شهریور 1389
  مرداد 1389
  تیر 1389
  خرداد 1389
  اردیبهشت 1389
  فروردین 1389
  اسفند 1388
  بهمن 1388
  دی 1388
  ازدواج دو مزه ی زندگیت مبارک
  پاک تر از هر انچه پاک است
  خاتمه
  HR
  شنبه ی خونین من (1)
  شنبه ی خونین من (2)
  شنبه ی خونین من (3)
  شنبه ی خونین من (4)
  کسی اینجارو میخره؟تو هم غریبی مثه من
  تولد غریبت مبارک
  برای آنکه دلیلم را میداند
  امیدوارم براتون پیش نیاد
  دوست دارمش
  دوستت دارم رضا
  یه یه یه
  همه ی حرفای آخرمون
  من تنها شدم
  عاشقانه های عشقه من هانیه جون
  غم قطره*مرد تنها*
  همه ی دوستانمون
  رفتن دوستان
  به نظرتون رضا بیشتر هانیه رو دوست داره یا هانیه بیشتر رضا رو دوست داره؟  سر زدن های امروز : عاشق
  سر زدن های دیروز : عاشق
  همه ی ملاقاتها : عاشق
  ملاقاتهای این ماه : عاشق
  ملاقاتهای ماه قبل : عاشق
  عاشقان : تنها
  همه ی دل نوشته ها: عدد
  آخرین پایبندی:
  آخرین دل تنگی :

  ابتدا نیت كنید سپس برای شادی روح حافظ و همه ی اسیران خاک سه صلوات بفرستید

  .::. حالا کلید فال را فشار دهید .::.

  برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
  بی تو به سر نمی شود  غم قطره*مرد تنها*

  غم قطره

  بی تو به سر نمیشود